Werkwijze payrolling

Eenvoudig en snel van start met P-services payrolling

Payrolling: gezamenlijke afspraak tussen opdrachtgever, werknemer en P-services

We spreken van een driehoeksverhouding aangezien de opdrachtgever, de payrollmedewerker en P-services payrolling met elkaar in verbinding staan en verplichtingen naar elkaar toe hebben. In alles streven wij ernaar om voorafgaand aan de samenwerking voor alle partijen duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsrelatie en de daarbij behorende rechten en plichten.

Driehoeksverhouding bij payrolling P-services

In slechts vier stappen over op payrolling

U kunt op ieder gewenst moment gebruikmaken van payrolling via P-services. Onze werkwijze is heel eenvoudig en wel als volgt:

Stap 1

U ontvangt van ons een inschrijfset (papier) die u volledig dient in te vullen. Vervolgens verwerken wij de gegevens en ontvangt u via e-mail uw inloggegevens en onze welkomstbrief.

Stap 2
U kunt vanaf dit moment uw medewerker(s) online uitnodigen voor de inschrijving. Uw vaste accountmanager van P-services kan u hier, indien gewenst, mee helpen. U ontvangt van ons een e-mailbericht met registratiegegevens van de medewerker(s).

Stap 3
Wij vragen u via het e-mailbericht plaatsingsgegevens in te vullen, inclusief een kopie van het identiteitsbewijs. Deze gegevens worden vervolgens digitaal bij ons aangeleverd.
(Ingeval u als opdrachtgever samen met uw medewerker de inschrijving doet, dan kunt u stap 2 en 3 tegelijk doen).

Stap 4

U kunt wekelijks de gewerkte uren tot uiterlijk woensdagochtend 10.00 uur digitaal doorgeven. In dat geval worden deze diezelfde week aan de medewerker(s) uitbetaald. Uw factuur wordt eveneens in die week geüpload in uw persoonlijke portal. U ontvangt de factuur tevens per e-mail.

Oftewel: met P-services gaat u snel, eenvoudig en juridisch goed van start met payrolling!

Bel mij terug

Versturen