Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap bij P-services payrolling

Goed werkgeverschap: goed voor werkgever én werknemer!
De huidige arbeidsmarkt vraagt steeds meer om flexibele arbeidsvormen. P-services Payrollbureau voorziet in deze behoefte, maar wel met de gedachte dat het belang van de werknemer voorop staat. Voorafgaand aan de payroll samenwerking verlangt P-services Payrollbureau naar duidelijkheid tussen werkgever en werknemer over de inhoud van de payroll overeenkomst. P-services Payrollbureau ziet erop toe dat payroll medewerkers goed geïnformeerd aan de slag gaan. Zo komen u als werkgever/intermediair en de werknemer niet voor verrassingen te staan.

Is de payroll medewerker bij u aan het werk, dan is ons er alles aan gelegen dat hij of zij prettig en in een gezonde, veilige werksfeer werkzaam is. Daarnaast kan deze persoon bij vragen ook op ons rekenen! Het kan gebeuren dat er zich een situatie voordoet die minder leuk is. Bijvoorbeeld wanneer de payroll medewerker arbeidsongeschikt raakt. Ook dan staan wij u beiden graag bij. Bij een goede begeleiding zijn zowel uw organisatie als de payroll medewerker gebaat.

Gelijke behandeling
Wees u ervan bewust dat zowel tijdens de sollicitatieprocedure als op de werkvloer, in loon en bij ontslag gelijke behandeling een belangrijk aandachtspunt is. Als werkgever mag u dus geen onderscheid maken tussen nationaliteit, leeftijd en/of geslacht. P-services Payrollbureau houdt zich strikt aan de regelgeving die de Rijksoverheid hanteert inzake discriminatie. Denkt u daarbij aan de volgende onderwerpen:

- Leeftijd;
- Ras/nationaliteit;
- Godsdienst/levensovertuiging; 
- Geslacht; 
- Handicap en chronische ziekte; 
- Hetero of homoseksuele gerichtheid;
- Burgerlijke staat;
- Politieke overtuiging;
- Vast of tijdelijk contract;
- Voltijd of deeltijd werken.

Zie voor alle regels:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/regels-gelijke-behandeling-op-het-werk

Bel mij terug

Versturen